51 /384

Domki kunitzerowskie przy ul. Szpitalnej

Informacje
W pobliżu
Informacje

fot. ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi

Domki Kunitzerowskie

Juliusz Kunitzer stosunkowo późno dołączył do grona najbogatszych i najbardziej wpływowych łódzkich przemysłowców. Przełomowa dla jego kariery była spółka, jaką zawiązał w latach 80. XIX wieku z Juliuszem Heinzlem, której owocem było powstanie na ówczesnych peryferiach Łodzi, w pobliżu Szosy Rokicińskiej Widzewskiej Manufaktury. Wokół fabryki, wzorem innych największych przedsiębiorstw w Łodzi, wyrastać zaczęła nowa osada. Na skupowanych z inicjatywy Kunitzera działkach na przełomie XIX i XX wieku wyrastać zaczęły zabudowania, w których mieściła się m.in. szkoła przyfabryczna, szpital, konsum oraz domy mieszkalne przeznaczone dla pracowników fabryki. Koncentrowały się one w pobliżu dzisiejszych ulic Niciarnianej, Szpitalnej, Teodora i Józefa. Większość spośród około stu pięćdziesięciu domów wybudowano z drewna (tylko kilka z nich, przeznaczonych dla majstrów i kadry kierowniczej była murowana). Swoim standardem znacznie ustępowały budynkom mieszkalnym, jakie wyrastały na przykład w pobliżu zakładów Poznańskiego czy Scheiblera. Jednak piętrowe „domki Kunitzerowskie”, nawiązujące raczej do architektury wiejskiej czy siedzib rzemieślniczych z pierwszych dekad XIX wieku, niż do nowoczesnego budownictwa przemysłowego, okazały się niezwykle trwałe i część z nich służyła jeszcze po 1945 roku. Znajdujące się tutaj mieszkania były jednak ciasne i pozbawione wszelkich wygód (ustępy urządzano w podwórkach, a wodę czerpano ze studni i z ujęć ulicznych). Ostatnie spośród „domków Kunitzerowskich” zbudzono dopiero w latach 60. i 70. W ich miejsce stanęły bloki z wielkiej płyty, a ta część Widzewa bezpowrotnie utraciła wygląd rzadko zabudowanego przedmieścia.

Okres czasu
Różnica (lata)
1850
2024
1960
2016
Różnica (lata)
56
Autorzy
Data zrobienia
Data dodania
nieznany
1960
Stefan Brajter
30.03.2016
15.06.2018
TAGI