215 / 372

Gmach Towarzystwa Kredytowego Miejskiego

Informacje
W pobliżu
Informacje

Reprezentacyjny gmach Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ulicy Pomorskiej (wówczas Średniej) ukończono, po trwającej cztery lata budowie, w 1882 roku. Jego twórcą był Hilary Majewski, najwybitniejszy łódzki architekt końca XIX wieku. Towarzystwo, które miało tutaj swoją siedzibę, powołano do życia w 1872 roku, na wzór podobnej instytucji utworzonej kilka lat wcześniej w Warszawie. Wśród jego założycieli znaleźli się najzamożniejsi łódzcy przemysłowcy, tacy jak Karol Scheibler czy Ludwik Grohman  dyrektorem zaś został Andrzej Rosicki, były prezydent miasta, pozbawiony urzędu ze względu na pomoc i sympatię, jaką okazywał powstańcom styczniowym. Głównym celem Towarzystwa było udzielanie pożyczek na inwestycje budowlane w mieście. Towarzystwo emitowało specjalne listy zastawne, dla których zabezpieczenie stanowiły nieruchomości posiadane przez jego członków. Przyjęty model działania okazał się skuteczny – dzięki pożyczkom Towarzystwa w kolejnych dekadach w Łodzi zrealizowano wiele inwestycji budowlanych, rezultatem których były nowe domy mieszkalne, gmachy użyteczności publicznej czy zabudowania fabryczne. Wraz z wybuchem II wojny światowej Towarzystwo przestało działać, a budynek będący jego siedzibą zmienił przeznaczenie. W 1945 r. rozlokował się tutaj sztab oddziałów radzieckich. Następnie gmach przekazano Uniwersytetowi, a po wyodrębnieniu się wydziałów medycznych, nowopowstałej Akademii Medycznej. Przez kolejne dekady siedzibę swoją miał tutaj Instytut Stomatologii. W ostatnich latach Dom Towarzystwa Kredytowego przeszedł renowację, dzięki której przywrócono pierwotny układ pomieszczeń i elementy wystroju wewnętrznego. Obecnie mieszczą się tutaj komercyjne przestrzenie biurowo-konferencyjne i sale bankietowe.  

Okres czasu
Różnica (lata)
1850
2022
1880
2018
Różnica (lata)
138
Autorzy
Data zrobienia
Data dodania
Eliasz Stumman
1880
Stefan Brajter
2018
19.01.2019
TAGI